Template

 
   บริการกำจัดปลวก |กำจัดปลวก| กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร|กำจัดปลวกโดยไม่ใช้สารเคมี
ปลวก กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวกด้วยสมุนไพร ปลอดภัยไร้สารพิษ!!!

ป้องกันปลวก กำจัดปลวก แมลงสาบ ได้ผล 100 %

 

 
     ปลวก แมลง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชนและรัฐบาล บริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญธุรกิจบริการด้านการป้องกัน กำจัดแมลง ปลวก


     บริษัท เฮิร์บ โน เพส จำกัด เป็นบริษัทให้ บริการด้านการป้องกันปลวก กำจัดปลวก แมลงสาบ โดยไม่ใช้สารเคมี และกำจัดปลวกด้วยสมุนไพร โดยใช้สารสกัดจากสมุนไพร สามารถกำจัดปลวกได้ผล 100 % ปราศจากสารตกค้างใดๆ เพื่อนำเสนอบริการกำจัดปลวก ป้องกันปัญหา ดังกล่าว โดยทีมงานที่มาก ด้วยความสามารถ และเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ คุณภาพ ซึ่งบริษัท ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และคุณภาพในงานบริการ โดยให้ความสำคัญของผู้บริโภคเป็นหลักและมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริโภค

 

ปลวก กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ปลวก แมลง ป้องกันปลวก ปลวก มด แมลง บริการกำจัดปลวก

      
ปลวก ปลวก กำจัดปลวกโดยไม่ใช้สารเคมี โดยการ กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร ปลวก ปลวก

 

ปลวก กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ปลวก แมลง ป้องกันปลวก ปลวก มด แมลง บริการกำจัดปลวก" เรามุ่งมั่นสร้างคุณภาพการบริการด้าน การป้องกันปลวก การกำจัดปลวก กำจัดแมลง "


" มุ่งสร้างทีมงาน และ บริการที่มีคุณภาพ ให้กับ ผู้บริโภค
โดยยึดหลัก ความปลอดภัย และ รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ "

 

กำจัดปลวกด้วยวิธีที่ปลอดภัย
บริการกำจัดปลวก กำจัดปลวก กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร กำจัดปลวก  ปลวก   แมลง

คำค้นหา : ปลวก กำจัดปลวก กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร บริการกำจัดปลวก กำจัดปลวก แมลง
ปลวก กำจัดปลวกโดยไม่ใช่สารเคมี  รับบริการกำจัดปลวก ปลวก มด แมลง
ปลวก กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร กำจัดปลวกปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปลวก มด แมลง ปลวกอันตรายต่อบ้านคุณ บริการกำจัดปลวกกับเรา

กำจัดปลวกด้วยสมุนไพรนาโน ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า
 
     จากการศึกษาค้นคว้าของ Dr.Terramazu Lampard แห่งมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ ในประเทศอิสราเอล ได้ทำการค้นคว้าสมุนไพรต่างๆ ในโลกเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการกำจัดปลวกและแมลง เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในปัจจุบันเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมาก และการใช้ยาฆ่าแมลงของโลกที่มีปริมาณสูงขึ้น 10 - 15% ในทุกปี โรคภัยไขัเจ็บต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเองของมนุษย์ ก็มาจากสารเคมีเหล่านี้ และจะรักษาลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ
 
       Dr.Terramazu Lampard ได้เสาะแสวงหาสมุนไพรพื้นบ้านในโลกนี้มาทำการทดลอง ซึ่งสมุนไพรที่สำคัญ ได้แก่ เปลือกไม้สัก ตะบองเพชรทะเลทราย สาบเสือ ขมิ้นชัน น้ำมันละหุ่ง เม็ดน้อยหน่า เมล็ดพริก และอื่นๆ อีกกว่า 10 ชนิด สามารถออกฤทธิ์ร่วมกัน มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ตัวเลือก ริ้น เพลี้ย และแมลงอื่นๆ ได้ผลอย่างอัศจรรย์และได้ความรู้จากมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ ทำให้สามารถสกัดด้วยวิธีนาโนเทคโนโลยี ซึ่งสามารถคงสภาพอยู่ได้นานและมีประสิทธิภาพตามระยะเวลา เช่น ปลวกจะคงสภาพมีฤทธิ์ 1 ปี แมลงอื่นๆอยู่คงสภาพมีฤทธิ์ประมาณ 4 เดือน การค้นคว้าดังกล่าวเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งคิดว่าอนาคตจะเปลี่ยนโฉมการกำจัดปลวกและแมลงอื่นๆได้อย่างแน่นอน
 
       การคงสภาพในการป้องกันของสมุนไพรนาโนดังกล่าว สามารถอธิบายง่ายๆ โดยเปรียบเทียบกับใบบัว ตัวเมือกที่เคลือบอยู่บนใบบัวก็คือสารนาโน ถึงแม้จะโดนฝนหรือแดด ความเป็นเมือกก็เกาะอยู่ เวลาน้ำอยู่บนใบบัวจึงเป็นเม็ดตลอดเวลา 
 
   ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรนี้มีประสิทธิภาพ ในการลดประชากรของปลวก
ในสกุล Coptotermes spp. จะมีผล ทำให้ปลวกค่อยๆ อ่อนแอลง ตัวที่แข็งแรงก็จะมากัดกินตัว ที่อ่อนแอ ทำให้
สารแพร่กระจาย ในรังของมันโดยอัตโนมัติ ปริมาณประชากรปลวก จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จนสูญพันธุ์ ไปในที่สุด
แต่ต้องใช้เวลา นานกว่าการใช้สารเคมี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของปลวกด้วย


 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก


ปลวก เป็นสัตว์ที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์ ผ่านการพัฒนาการมามากมาย เป็นสัตว์ที่มีสมองใหญ่มาก เมื่อเทียบกับน้ำหนักของตัว อาหารสำคัญของปลวก คือ เซลล์ลูโลส ที่สำคัญคือ ไม้และกระดาษ ปลวกเป็นสัตว์ที่ทำลายเศรษฐกิจของเราปีละหลายพันล้านบาท ปลวกจะเริ่มกินอาหารที่อ่อนก่อนเรียงลำดับจากอ่อนไปแข็ง เพราะฉะนั้น ลังกระดาษที่อยู่ในบ้านและโครงไม้ของเฟอร์นิเจอร์และฝ้า จะต้องถูกทำลายก่อนเสมอ หากเราไม่ระวัง เฟอร์นิเจอร์จะถูกปลวกกินหมดภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน

ปลวก แมลง กำจัด ปลวก มด แมลงสาป ป้องกันปลวก


บริการกำจัดปลวก กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร กำจัด มด แมลง ปลวก

   บริการกำจัดปลวก |กำจัดปลวก| กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร|กำจัดปลวกโดยไม่ใช้สารเคมี


 
       ปลวกในโลกนี้สามารถแบ่งง่ายๆ ออกเป็น 3 วรรณะ มีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันชัดเจน ได้แก่
 
        ปลวกงาน ทำหน้าที่หาอาหารมาเลี้ยงสมาชิกภายในรัง ดูแลไข่ ตลอดจนสร้างและซ่อมแซมรัง

        ปลวกทหาร
ทำหน้าที่ป้องกันศัตรูที่เข้ามารบกวนประชากรภายในรัง

        ปลวกสืบพันธุ์ หรือที่เรารู้จักกันคือ แมงเม่า บินได้ ทำหน้าที่สืบพันธุ์และวางไข่ โดยที่แมงแม่าเป็นหมื่นๆตัว มีชีวิตอยู่เพียง 1 คืนเพื่อการสืบพันธุ์ อาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถมุดลงดินกลายเป็นนางพญาปลวกต่อไปได้ ซึ่งนางพญาปลวกจะออกไปและทำหน้าที่ในการสร้างอาหารให้แก่ปลวกทั้วรัง
Template
Template Template Template


 

© 2007-2011 NanoHerbs.net by Herb-nopest Co.,Ltd. All rights reserved Powered Nextwaver.net hosting